ritonavir tenofovir molnupiravir molecular structure megvesz paxlovid molnupiravir zulassung uk paxlovid (eua) 300 mg (150 mg x 2)-100 mg tablet